Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Frisholm Skoles Logo
Mobil menu

Ordensregler

God tone og adfærd på Frisholm Skole

Skolen skal være et rart sted at være for alle. Derfor er vi nødt til at have nogle få fælles regler og aftaler for, hvad vi må og ikke må.

• Du skal vise hensyn overfor andre elever, det pædagogisk personale og ansatte på skolen.

• Du skal behandle inventar, bygninger og materiel ordentligt.

• Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af skolens materiel, inventar og anlæg kan forlanges erstattet.

• Vi går, når vi er indenfor. • Vi taler og skriver ”mormor”-sprog. Det betyder, at ingen anvender et nedladende sprog, øgenavne eller ord med seksuel betydning.

• Vi forventer god etik både med hensyn til samtalekultur, sms og sociale medier.

”Ikke kæft og trit, kun retning”

Vi har med vores ordensregler ønsket at have klare retningslinjer for, hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er acceptabelt. Derfor bør konsekvenserne ved overtrædelse af reglerne også være klare og kendte.

Eleverne skal lære, at skolen er en arbejdsplads, hvor der må tages gensidige hensyn til hinanden. Trivsel, læring, selvværd og social kompetence er nøglebegreber i forhold til god ro og orden i skolen.

Vi vil ikke tolerere elever, der er med til at ødelægge skoledagen. Det er vigtigt, at der sættes ind med disciplinære foranstaltninger hurtigt og konsekvent, når elever udviser dårlig adfærd.

Undervisningsministeriet har i ”Bekendtgørelsen om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen” fastsat de øvre rammer for indgreb over for elever, som overtræder skolens ordensregler.

Vedtaget af skolebestyrelsen på Frisholm skole d. 4. marts 2009 med justeringer 23/3-15 og 19/11-18