Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Frisholm Skoles Logo
Mobil menu

Forældreråd

Hvad er forældrerådet?

Alle klasser/årgange har et forældreråd. Forældrerådet er vigtigt for det sociale fællesskab i og omkring klassen, og dermed også vigtig for elevernes trivsel.

Forældrerådet bidrager med at organisere fællesarrangementer for klassens elever og evt. forældre og søskende. Derudover står forældrerådet for klasseklassen (Se vedhæftet pdf.).

Hvordan kommer man med?

Hvert år ved det første fælles forældremøde vælges der forældrerødder. Alle klasser/årgange har brug for et forældreråd. Det anbefales at der vælges minimum 4-5 forældre, som varetager funktionen. Der opfordres til at der vælges både pige og drenge forældre og at begge forældre køn fra klassen er repræsenteret.

Hvad er forældrerådets rolle?

En væsentlig del af forældrerådets rolle er sammen med klasselæreren og de øvrige forældre at have et særligt øje for relationerne i klassen.  Forældrerådet har et ansvar for, at de sociale arrangementer favner alle børn i klassen/på årgangen.

Når man melder sig til forældrerådet, bidrager man til at organisere eksempelvis praktiske opgaver omkring klassen. Derudover er det forældrerådets opgave, at arrangere social hygge både i og uden for klassen, fx julehygge, klassefest, gåture m.m.

Forældrerådet bidrager derudover med at støtte op omkring skolens retning for fællesskabet, ved fx at italesætte brug af sociale medier, alkoholpolitik, og antimobbestrategien.

Dagsorden til forældremøder udarbejdes af klasselæren i samråd med forældrerådet. På førstkommende forældremøde er det vigtigt at få forventningsafstemt et passende niveau for ex arrangementer.

Praktiske oplysninger

Ved spørgsmål angående forældrerådsudvalg er man altid velkomne til at kontakte klasselæreren og skolebestyrelsen. Ved elevarrangementer med behov for større lokaler, er det muligt at låne f.eks. Stjerneskuddet. Link til bookingsystem på Fritidsportal.

Derudover kan der findes inspiration på https://skoleborn.dk/foraeldrefiduser/ , spørg evt. andre forældreråd, hvordan de gør og husk at forældrerådet selv sætter rammen for omfanget.

Dokumenter